Heartsafekaatsheuvel

AED-bedieners gezocht (BPT Heikant) (Duinkoerier 12.02.2014)

In de Heikant wordt hard gewerkt om de benodigde AED(‘s) in de wijk te realiseren. Waarschijnlijk volgt hier al snel meer nieuws over.

In Weekblad De Duinkoerier hebben zij een artikel geplaatst waarin ze aandacht vragen voor hun actie en waarin ze vragen naar mensen die de cursus AED en reanimatie willen volgen. Dat is natuurlijk heel belangrijk! Zonder mensen die kunnen reanimeren en een AED kunnen bedienen heeft een AED weinig zin.

In het krantenartikel staan de adressen genoemd bij wie u terecht kunt voor meer informatie over het project in de Heikant. Hun website vindt u hier: www.heikantkaatsheuvel.nl

, ,