Heartsafekaatsheuvel

ANBI

Gegevens ANBI (algemeen nut beogende instelling)

Onze stichting heeft de ANBI-status, waardoor bij eventuele giften vanuit het bedrijfsleven er belastingvoordeel is. Het volgende willen wij graag met u delen:

Naam:

Stichting Heartsafe Kaatsheuvel

RSIN/fiscaal nummer:

851616690

Contactgegevens:

Anjerstraat 7, 5171 BM  Kaatsheuvel

Telefoon 06 42744619

e-mail: contact@heartsafekaatsheuvel.nl

Bestuur:

Voorzitter: de heer K.J. van Tuijn

Secretaris: mevrouw N.H.C. Kaljée-Daelmans

Penningmeester: de heer W.G.G. Aussems

Bestuurslid: de heer P. Poort

Werkgroeplid:  de heer J. van den Bleek

Doelstelling:

Beleidsplan:

Beloningsbeleid:

Alle bestuurders en werkgroepleden werken vrijwillig en om niet. Er wordt geen enkele vergoeding voor hun inzet uitgekeerd.

Financiële verantwoording: