Heartsafekaatsheuvel

Wie is SHK?

Het idee om de stichting op te richten ontstond in december 2011, bij Jan Poort, instructeur en bestuurslid van de Kaatsheuvelse EHBO-vereniging Damiaan, en Marc van Geijn, lid van dezelfde vereniging.

De commissie van aanbeveling die achter de doelstellingen van Stichting Heartsafe Kaatsheuvel staat bestaat uit:

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door Karel-Jan van Tuijn (voorzitter), Wim Aussems (penningmeester), Peter Poort (algemeen bestuurslid) en Nicole Kaljee (algemeen bestuurslid).

Jeroen van den Bleek levert de meer ingewikkelde financiële ondersteuning, Johan de Jong zorgt voor ondersteuning op diverse fronten en Piet Snaphaan en Jan Kivits helpen mee met de reguliere controle en onderhoud van de kasten en AED’s.

Meer informatie over de gezichten achter stichting Heartsafe Kaatsheuvel vindt u deze pagina, het organogram op deze pagina.

Om ons doel te realiseren zijn vrijwilligers nodig die kunnen reanimeren en die een AED kunnen toepassen. Kunt u dit al, dan kunt u zich als burgerhulpverlener aanmelden op www.hartslagnu.nl, u ontvangt dan de oproepen die voor u van belang zijn. Als u een reanimatiecursus wilt volgen kunt u bijvoorbeeld terecht bij EHBO-vereniging Damiaan in Kaatsheuvel.

Burgerhulpverlening Burgerhulpverlening