Heartsafekaatsheuvel

Wie maakt het mogelijk?

Het uitvoeren van onze plannen kost veel geld. Heel veel werk wordt verzet door vrijwilligers en er zijn geen betaalde mensen in dienst. Maar aanschaf en onderhoud van apparatuur, opleiden van mensen en dergelijke kost veel geld.

Om dat geld bij elkaar te krijgen willen wij de samenleving en bedrijfsleven van Kaatsheuvel motiveren om fondsen beschikbaar te stellen. Dit kan in de vorm van sponsoring, donaties en dergelijke. Op dit moment zijn we met deze acties bezig Een paar voorbeelden: muziekavond van Rotary Loon op Zand, fietstocht van EHBO-vereniging Damiaan, statiegeldactie bij Albert Heijn in Kaatsheuvel.

Indien u over de mogelijkheden geïnformeerd wilt worden kunt u met ons contact opnemen.

Voor besturen van buurt- en wijkverenigingen hebben we een brief opgesteld die gebruikt kan worden om te verspreiden onder de bewoners: voorbeeldbrief naar wijkbewoners. Daarmee kan in de wijk geld ingezameld worden voor het financieren van een AED. Deze AED zal in die wijk geïnstalleerd worden.

Als u van deze brief gebruik maakt kunt u de cursieve tekstdelen vervangen door uw eigen tekst. Het logo van uw buurt- of wijkvereniging kunt u rechts in de koptekst plaatsen.

In een aantal wijken van Kaatsheuvel wordt al hard gewerkt om geld in te zamelen een mooi voorbeeld is de inspanning van BPT (buurtpreventieteam) de Hil-Noord, waar inmiddels de eerste AED in de wijk is geplaatst.