Heartsafekaatsheuvel

Meer informatie

Wilt u meer informatie

We kunnen ons voorstellen dat een en ander vragen bij u oproept. U kunt onder meer informatie vinden op de volgende pagina´s:

De NRR (Nederlandse Reanimatieraad) is opgericht in 1993 en is een overlegorgaan van de Nederlandse Hartstichting, het Nederlandse Rode Kruis, Het Oranje Kruis en de vereniging van Artsen (VVAA). De eerste doelstelling van de NRR was het bereiken van overeenstemming met betrekking tot een uniform lesprogramma in elementaire reanimatie in Nederland.

Op deze website vindt u onder andere een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen over diverse onderwerpen.

De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Door het financieren van onderzoek hopen we dat er in de toekomst minder mensen overlijden aan hart- en vaatziekten. Daarnaast steunen we patiënten, geven we voorlichting en werken we aan kwaliteitsverbetering van de zorg.

Op de site van de Hartstichting vindt u ook informatie over reanimeren en kunt u cursuslocaties opzoeken.

HartslagNu is de naam van het alarmeringssysteem dat wordt gebruikt door de stichting Hartslag voor Nederland. Deze stichting is een samenwerkingsverband van regionale ambulancediensten ter bevordering en facilitering van burgerhulpverlening aan slachtoffers van een acute circulatiestilstand. Onder het motto “Van elkaar, met elkaar en voor elkaar” streeft de stichting naar één platform voor heel Nederland waarbij in elke ambulanceregio gelijk wordt gehandeld.

Met het systeem HartslagNu kunnen burgerhulpverleners vanuit de Meldkamer Ambulancezorg worden gealarmeerd als er in hun woon- of werkomgeving een melding is van een circulatiestilstand. Om het netwerk AED’s succesvol te laten worden is het noodzakelijk dat mensen zich aanmelden als bij het alarmeringssysteem. Heeft u een cursus reanimeren en AED gevolgd? Dan kunt u zich hier aanmelden.

Hart4ALL is een initiatief waarbij burgerhulpverleners in contact kunnen komen met de patiënt of nabestaanden. 

Bij veel ongelukken weten EHBO’ers en burgerhulpverleners levens te redden door snel in te grijpen en te reanimeren. Al snel is er een ambulance ter plaatse: de professionele hulpverlening neemt het over en vervoert de patiënt naar het ziekenhuis. De EHBO’er of burgerhulpverlener blijft alleen achter, zonder te weten wat de afloop is.

Ambulances beschikken over een Hart4ALL-pakket, waarin 5 clickbandjes zitten met daarop een unieke code. Bij een reanimatie of ernstig ongeval krijgt de patiënt zo’n clickbandje om pols of enkel geslagen en de overige bandjes worden uitgereikt aan de burgerhulpverlener(s). Andere bandjes komen onder andere terecht bij (familie van) de patiënt. Met de code op het bandje kunnen de burgerhulpverlener(s) en de patiënt of familie zich aanmelden. Als zij aangeven contact te willen, maakt Hart4ALL een match. De privacy gegevens van zowel patiënt als burgerhulpverlener blijven altijd gewaarborgd.

U kunt uiteraard ook bij ons terecht met vragen. Neem gerust contact met ons op. Ook als u naar aanleiding van een reanimatie behoefte heeft aan nazorg.