Heartsafekaatsheuvel

Buurtpreventieteams: tijdige inzet AED levensreddend (Duinkoerier 17.04.2013)

Buurt Preventie Teams: tijdige inzet AED levensreddend

Vorige week dinsdagavond ontvingen vertegenwoordigers van vier Buurt Preventie Teams (BPT) in basisschool De Hil te Kaatsheuvel uitleg over de inzet van een Automatische Externe Defibrillalor (AED). Cardioloog Henri van Kesteren, voorzitter Stichting Heartsafe Kaatsheuvel, en Mari van Heumen, bestuurslid EHBO-vereniging Damiaan, gaven het belang aan van een brede inzet van de AED. Heartsafe maakt zich sterk voor een dekkend netwerk van AED’s in Kaatsheuvel terwijl Damiaan zich focust op het geven van opleiding om op een juiste manier om te kunnen gaan met de AED.

Door Henny van den Broek

Aanwezig bij de uitleg van de werking en het belang van een AED waren leden van de Buurt Preventie Teams (BPT) de Heikant, Rooi Dorp, De Hil, ‘t Zwijgertje en Loonse Vaart.

Cardioloog Henri van Kesteren vertelde in het kort waar Stichting Heartsafe voor staat. “Stichting Heartsafe Kaatsheuvel stelt zich ten doel om door snelle inzet van een AED dood door hartstilstand te voorkomen. Een hartstilstand kan men overal overkomen. maar meestal thuis. Het gevolg hiervan is dat het hart geen bloed meer door het lichaam pompt. Als er niets wordt gedaan raakt het slachtoffer buiten bewustzijn en zal uiteindelijk overlijden. Binnen zes minuten moet zijn begonnen met reanimeren en indien mogelijk met het toedienen van elektroshocks van een AED.

Wenselijk is dan ook dat een AED beschikbaar is binnen 5 minuten loopafstand in de bebouwde kom van Kaatsheuvel en buiten de bebouwde kom binnen 3 minuten rijafstand. Bij plotseling hartfalen biedt een deskundige inzet van een AED een veel hogere overlevingskans. Jaarlijks krijgen een op de duizend mensen in Nederland een hartstilstand. Met een AED kan een elektrische schok worden toegediend om het hart weer aan het kloppen te krijgen.”

Instructeur Mari van Heumen demonstreert een AED en geeft daarbij een duidelijke uitleg aan de leden van BPT: “Het is belangrijk dat mensen weten hoe om te gaan met een AED. Een AED kan en mag door iedereen worden toegediend. Wel is het beter dat de bediener van een AED een cursus heeft gevolgd voor zowel het reanimeren als het gebruik van een AED. In nauwe samenwerking met Heartsafe verzorgt Damiaan deze cursussen. Opgeleide vrijwilligers worden gealarmeerd bij een calamiteit en ontvangen informatie waar het slachtoffer zich bevindt en waar de dichtstbijzijnde AED hangt. Deze hulpverleners kunnen vaak eerder bij het slachtoffer aanwezig zijn dan professionele hulpverleners. Ontzettend belangrijk, zeker als elke minuut telt.”

Stichting Heartsafe Kaatsheuvel heeft zich ten doel gesteld te komen tot voldoende bereikbare AED’s middels een dekkend netwerk in Kaatsheuvel. De kosten van een AED zijn plus minus € 1.500,00 inclusief kastje. Heartsafe is afhankelijk van sponsorgelden en de medewerking van ondernemers die vaak een AED hebben maar (nog) niet zijn voorzien van een groen label. Damiaan Kaatsheuvel heeft recent kenbaar gemaakt dat de opbrengst van hun jaarlijkse fietstocht in 2013 ten goede zal komen aan de stichting.

Met de wetenschap dat iedere minuut telt is het wenselijk dat binnen een straal van 330 meter een AED voorhanden is. De overlevingskans bij een hartstilstand is het grootst als een slachtoffer binnen zes minuten de juiste behandeling krijgt.

Na de avond te hebben bijgewoond gaven leden van de Buurt Preventie Teams aan de opgedane kennis uit te dragen naar de bewoners in hun buurt. Mogelijk dat het voor verschillende personen een vervolg krijgt waardoor de hulpverlening met een AED breder wordt ingebed in de Kaatsheuvelse gemeenschap.

AED: daar red je levens mee!

Voor meer informatie: www.heartsafekaatsheuvel.nIwww.ehbokaatsheuvel.nl

,