Heartsafekaatsheuvel

Karel-Jan van Tuijn

Inzet AED is van levensbelang

Het adequaat handelen bij de inzet van een AED door omstanders vergroot de overlevingskans van een slachtoffer. Het is belangrijk dat mensen weten hoe om te gaan meteen Automatische Externe Defibrillator (AED). Bij plotseling hartfalen biedt een deskundige inzet van een AED een veel hogere overlevingskans. Stichting Heartsafe Kaatsheuvel wil het aantal AED’s in het dorp uitbreiden. Daarbij zou het mooi zijn als huidige eigenaars van een AED deze op een bereikbare plaats hangen en worden voorzien van een groen label.

Huisarts Karel-Jan van Tuijn

Huisarts Karel-Jan van Tuijn

Jaarlijks krijgt één op de duizend mensen in Nederland een hartstilstand. Met een AED kan een elektrische schok worden toegediend om het hart weer aan het kloppen te krijgen. Huisarts Karel-Jan van Tuijn uit Kaatsheuvel: “Een AED kan en mag door iedereen worden bediend. Wel is het beter dat de bediener van een AED een cursus heeft gevolgd voor zowel het reanimeren als het gebruik van een AED.” Karel-Jan van Tuijn maakt deel uit van het bestuur van van ‘Stichting Heartsafe Kaatsheuvel’. Overige bestuursleden zijn Gertjan Verschuren, Henri van Kesteren, Kim van Wezel en Wim Aussems. Het bestuur wordt in de uitvoering ondersteund door Marc van Geijn, Jan Poort, Jeroen van den Bleek en Nicole Kaljee. Het idee om de stichting op te richten ontstond in december 2011 bij Marc van Geijn, lid van de EHBO-vereniging en Jan Poort, instructeur en bestuurslid van de Kaatsheuvelse EHBO-vereniging Damiaan.

Een hartstilstand kan overal voorkomen, maar meestal thuis. Het gevolg hiervan is dat het hart geen bloed meer door het lichaam pompt. Als er niets wordt gedaan raakt het slachtoffer buiten bewustzijn en zal uiteindelijk overlijden. Binnen zes minuten moet zijn begonnen met reanimeren én indien mogelijk met het toedienen van elektroshocks met een AED. Na deze zes minuten blijven overigens reanimatie en defibrillatie gewoon nodig. Het is dan ook ontzettend belangrijk dat een AED beschikbaar is. Het is niet zo dat in ieder huis een AED hangt, maar we zijn wel hard aan het werk met het creëren van een dekkend netwerk in Kaatsheuvel.

Op dit moment hangen ongeveer 25 AED’s in Kaatsheuvel, alleen jammer genoeg niet allemaal voorzien van een groene label. Een groen label geeft aan dat de AED 24 uur per etmaal bereikbaar en dus inzetbaar is. Een AED met een groen label hangt buiten in een kastje die door hulpverleners middels invoering van een code is te openen. Vrijwilligers worden bij een calamiteit gealarmeerd, krijgen informatie door waar het slachtoffer zich bevindt en waar de dichtstbijzijnde AED hangt. Deze hulpverleners kunnen vaak eerder bij het slachtoffer aanwezig zijn dan professionele hulpverleners. Ontzettend belangrijk, zeker als elke minuut telt.” geeft huisarts Karel-Jan van Tuijn aan.

De stichting is uiteraard wel afhankelijk van sponsorgelden en de medewerking van ondernemers die vaak een AED hebben maar (nog) niet zijn voorzien van een groen label. EHBO-vereniging Damiaan Kaatsheuvel heeft recent kenbaar gemaakt dat de opbrengst van hun jaarlijkse fietstocht in 2013 ten goed zal komen aan Stichting Heartsafe Kaatsheuvel. “Met de wetenschap dat iedere minuut telt is het wenselijk dat binnen een straal van 350 meter een AED voorhanden is. Ontzettend belangrijk: de overlevingskans bij een hartstilstand is nu eenmaal het grootst als een slachtoffer binnen zes minuten de juiste behandeling krijgt.” besluit huisarts Van Tuijn.

Stichting Heartsafe Kaatsheuvel heeft zich ten doel gesteld te komen tot voldoende bereikbare AED’s middels een dekkend netwerk Kaatsheuvel. De kosten van een AED inclusief kastje zijn plusminus € 1.500,00. Een behoorlijk bedrag, maar als je daar dan tegenover zet wat zo’n instrument voor iemand op een hachelijk moment kan betekenen, is het bedrag echt te verwaarlozen. Voor meer informatie: www.heartsafekaatsheuvel.nl

Dit artikel werd op 20 februari 2013 gepubliceerd in de Duinkoerier, verslaggever Henny van den Broek.

Karel-Jan van Tuijn

Duinkoerier 20 februari 2013