Heartsafekaatsheuvel

Slot op kast met AED?

Misschien vraagt u zich af waarom op de kasten met de AED’s een slot zit. We willen graag ter verduidelijking de motieven voor het gebruik van een code op de AED-kasten uitleggen. Heeft u dan nog vragen, schroom niet om deze te stellen. Neem daarvoor contact op via ons e-mailadres contact@heartsafekaatsheuvel.nl.

We zouden graag alle AED’s zonder code neerhangen, maar dat is vanwege mogelijk vandalisme niet waar we voor hebben gekozen. Een AED is een duur apparaat en we willen de beschikbaarheid zo groot mogelijk houden; op het moment dat een AED wordt vernield of gestolen is die AED voor niemand meer beschikbaar. De codes zijn bekend bij de mensen waar de AED hangt. Belangrijker nog: er worden – op het moment dat 112 wordt gebeld – via het systeem HartslagNu burgerhulpverleners ingeschakeld in de directe omgeving van het slachtoffer; een deel van hen wordt eerst naar de AED gestuurd om deze op te halen, de code wordt dan meegestuurd (uiteraard wordt ook direct de ambulance gestuurd).

Vandaar o.a. onze inspanningen om mensen met een diploma ‘reanimeren en AED’ zich aan te laten melden bij HartslagNu.

Als iemand een hartstilstand krijgt zal men logischerwijs altijd 112 bellen en zo worden deze burgerhulpverleners op de hoogte gebracht. Ook als u in dezelfde straat zou wonen als het slachtoffer is het onwaarschijnlijk dat iemand u zou ophalen om hulp te verlenen, zoals gezegd: men belt 112. Als u dan niet aangemeld bent bij HartslagNu krijgt u geen oproep, anders wel.

Als iemand in de nabijheid van een AED gereanimeerd zou moet worden en de code is onbekend, dan geldt de normale procedure van reanimeren: 112 bellen, de toestand melden en starten met reanimeren. Ik garandeer u dat binnen enkele minuten de burgerhulpverleners zullen komen (met de code). Mits mensen zich aanmelden natuurlijk en dat is waar we op aandringen. Dus, mocht u in het bezit zijn van een diploma ‘reanimatie en AED’ en u bent nog niet aangemeld als burgerhulpverlener meld u zich dan aan op www.hartslagnu.nl.