Heartsafekaatsheuvel

Verzekering AED´s in buitenkasten

Wij hebben u goed nieuws te melden omtrent de AED’s die beschikbaar zijn in buitenkasten.

Een AED is een kostbaar apparaat. Het feit dat u een AED heeft hangen geeft aan dat u het belangrijk vindt dat deze beschikbaar is voor inzet. Het buiten hangen van de AED vormt vaak een drempel omdat er een (klein) risico is dat de AED gestolen wordt. Desondanks hebben wij u bereid gevonden om de AED buiten beschikbaar te stellen, waar we uiteraard heel blij mee zijn.

Al enige tijd zijn wij op zoek naar mogelijkheden om deze AED’s te verzekeren. Dat was niet de gemakkelijkste opdracht omdat we natuurlijk naar de beste voorwaarden tegen de meest gunstige premie hebben gezocht. Maar het is ons gelukt om de AED’s onder te brengen in een verzekering (gemeentelijke verzekering). De premie voor deze verzekering komt voor rekening van Stichting Heartsafe Kaatsheuvel. 

De AED´s zijn tegen nieuwwaarde verzekerd tegen diefstal, vandalisme en brand. Omdat Stichting Heartsafe Kaatsheuvel de verzekeringnemer is, dient u schade bij ons te melden. Wij zorgen dan voor de afhandeling.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze verzekering of over andere zaken schroom dan niet om contact met ons op te nemen.