Heartsafekaatsheuvel

Stichting Heartsafe Kaatsheuvel officieel opgericht (Duinkoerier 16.05.2012)

Op donderdag 1 mei jongstleden is stichting Heartsafe Kaatsheu­vel officieel opgericht. Na een aantal maanden van voorberei­ding werd bij Dierckxsens | Van Grinsven | Franken Notarissen te Kaatsheuvel de oprichtingsakte ondertekend door notaris van Grinsven en het voltallige be­stuur.

Stichting Heartsafe Kaatsheuvel heeft een ideëel doel, welke de inwoners van Kaatsheuvel en omstreken ten goede komt. In het kader van veel hogere overlevingskansen voor mensen met plotseling hartfalen is het van belang om op korte afstand een aed (Automatische Elektronische Defibrillator) ter beschikking te hebben. Het is tevens van belang dat inwoners, gasten en bezoekers van Kaatsheuvel e.o. geïnformeerd zijn over de plaatsen waar AED’s vrij toegankelijk zijn voor gebruik en dat er voldoende mensen kunnen reanimeren en de aed kunnen toepassen.

De nieuw opgerichte Stichting Heartsafe Kaatsheuvel stelt zich als doel om snelle inzet van Automatische Externe Defibrillator (AED) te stimuleren. Om daarmee op plotseling hartfalen te kunnen reageren en hiermee meer mogelijkheden te hebben om acute hartdood te voorkomen. De ambitie is om voorwaarden te scheppen zodanig dat binnen 5 minuten loopafstand een AED beschikbaar kan zijn op iedere plaats binnen de bebouwde kom en binnen 5 minuten rijafstand buiten de bebouwde kom. In de praktijk betekent dit dat Stichting Heartsafe Kaatsheuvel gaat stimuleren om veel meer AED’s beschikbaar te krijgen en daarnaast te stimuleren dat er voldoende beoefende mensen beschikbaar zijn. Communicatie is ook van enorm belang; immers moeten de inwoners Kaatsheuvel e.o. weten waar deze AED‘s hangen.

Dit alles gaat natuurlijk wel geld kosten; waar Haertsafe Kaatsheuvel zich voor in gaat zetten om de samenleving en bedrijfsleven te motiveren hiervoor de fondsen beschikbaar te krijgen. Plannen hiervoor worden in de aankomende maanden ontwikkeld.

Dit ideële initiatief komt van mensen die veelal ook actief zijn bij de Kaatsheuvelse EHBO-vereniging Damiaan. Er zal een samenwerking zijn tussen de op te richten stichting en de EHBO-vereniging Damiaan. Op langere termijn kunnen ook de andere twee kernen van Gemeente Loon op Zand betrokken worden bij het verzorgingsgebied voor zover dit nodig blijkt. Op dit moment wordt de site verder gevuld met content en binnenkort is meer informatie te vinden op: wwvvv.heartsafekaatsheuvel.nl

(op de foto van links naar rechts: Bestuur Stichting Heartsafe Kaatsheuvel; Gertjan Verschuren. Karel-Jan van Tuijn, Henri van Kesteren, Kim van Wezel en Wim Aussems).

Voor nadere informatie: 0416-273660 (Gertjan Verschuren, Top Two Boxes Reclamebureau)