Heartsafekaatsheuvel

Stokje over voor reguliere controle AED’s

Piet Snaphaan en Jan Kivits gaan vanaf februari 2017 de reguliere controle doen van de 30 AED-apparaten en -kasten die 24 uur per dag bereikbaar zijn voor de hulpverleners. Ze controleren iedere twee maanden of zowel de kasten als de AED-apparaten nog goed functioneren. Op het moment dit niet het geval is wordt er samen met de eigenaar (zijn wij soms) contact opgenomen om het probleem te verhelpen. Als het AED-apparaat tijdelijk buiten werking is, wordt deze in het oproepsysteem van HartslagNu even ‘uitgeroosterd’ totdat deze weer 24 uur per dag operationeel is.

Voorheen deden de bestuursleden het tweemaandelijkse servicerondje.